Momentum and Collisions


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Momentum and Collisions
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه collisions، conservation، momentum
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Peter Malecki
مدرسه / سازمان Lake Park HS
ارسال شده 11/25/13
بروزرسانی شده 11/25/13