What Affects Resistance


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان What Affects Resistance
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Resistance، current، voltage
شبیه سازی ها (DC) کیت ساخت مدار


نویسنده Ashley Teslicka
مدرسه / سازمان Marietta High School
ارسال شده 10/31/13
بروزرسانی شده 10/31/13