Middle School Science


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Middle School Science
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه balanced forces، unbalanced forces
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Julia Benson
مدرسه / سازمان Sacred Heart School
ارسال شده 10/28/12
بروزرسانی شده 5/19/15