Electrostatics Plotting


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electrostatics Plotting
شرح Plotting Voltage and Electric Field in order to find relationships with position.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Electric Field، Electrostatics، Plotting، Voltage
شبیه سازی ها بارها و میدان ها


نویسنده Patrick Foley
مدرسه / سازمان Little Rock Central High School
ارسال شده 4/16/12
بروزرسانی شده 4/16/12