Natural selection simulation lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Natural selection simulation lab
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Evolution، alle frequency، populations
شبیه سازی ها انتخاب طبيعي


نویسنده Jeffrey Smith
مدرسه / سازمان Hononegah High School
ارسال شده 2/20/12
بروزرسانی شده 2/20/12