Gravity Assist


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Gravity Assist
شرح
موضوع فیزیک، نجوم
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع نمایش
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه gravity assist، orbit، slingshot، spacecraft
شبیه سازی ها گرانش و مدار


نویسنده Ahmad Abdelhadi
ایمیل تماس aabdelh@gmail.com
مدرسه / سازمان New York Institute of Technology
ارسال شده 5/10/11
بروزرسانی شده 5/10/11