Electric Field Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electric Field Lab
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Electric Field، lab، simulation
شبیه سازی ها بارها و میدان ها


نویسنده David McVicker
مدرسه / سازمان Ben Lippen School
ارسال شده 2/17/11
بروزرسانی شده 2/17/11