Universal Gravitation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Universal Gravitation
شرح
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Angular Momentum، Escape Speed، Keppler's third Law، Moment of Inertia، Universal gravitation
شبیه سازی ها آرمایشگاه نیروی گرانش، فرود روی ماه، حرکت پرتابه


نویسنده Sarah Stanhope
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 1/27/11
بروزرسانی شده 1/27/11