Virtual Capacitor Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Virtual Capacitor Lab
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Capacitor، Investigation، Worksheet
شبیه سازی ها آزمایشگاه خازن


نویسنده Clive Hamilton
مدرسه / سازمان TMI - The Episcopal School of Texas
ارسال شده 1/19/11
بروزرسانی شده 1/19/11