Pendulum Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Pendulum Lab
شرح Technology intensive activity.
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه STEM activity، email، spreadsheet، word doc
شبیه سازی ها آزمایشگاه آونگ


نویسنده gayle bari
مدرسه / سازمان academy of holy angels
ارسال شده 11/5/10
بروزرسانی شده 11/8/10