Spinometer


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Spinometer
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه magnetic، mechanics، nuclear، quantum، resonance
شبیه سازی ها واپاشی آلفا، حالت های مقید کوانتومی، آزمایش اشترن - گرلاخ


نویسنده Chris Mounce
مدرسه / سازمان University of Washington
ارسال شده 7/28/09
بروزرسانی شده 7/28/09