Modeling a linear simple harmonic oscillator


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Modeling a linear simple harmonic oscillator
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه SHM، harmonic oscillation، model، oscillator
شبیه سازی ها حرکت در دو بعد


نویسنده Mark Kelly
مدرسه / سازمان Chaparral HS
ارسال شده 4/7/08
بروزرسانی شده 5/19/15