Modeling a linear simple harmonic oscillator


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Modeling a linear simple harmonic oscillator
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه SHM، harmonic oscillation، model، oscillator
شبیه سازی ها حرکت در دو بعد


نویسنده Mark Kelly
ایمیل تماس mark.kelly@dcsdk12.org
مدرسه / سازمان Chaparral HS
ارسال شده 4/7/08
بروزرسانی شده 5/19/15