Conductivity


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Conductivity
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه conductor non-conductor
شبیه سازی ها رسانايي


نویسنده Carl Bayer
ایمیل تماس ccbayer@cps.edu
مدرسه / سازمان Marshall Middle School
ارسال شده 2/5/09
بروزرسانی شده 2/5/09