Pådrag og utgangar i einingsoperasjonar


Download all files as a compressed .zip


Title Pådrag og utgangar i einingsoperasjonar
Description Læringsmål for denne aktiviteten: * forstå skilnaden mellom pådra og utgangar i ein einingsoperasjon * forstå korleis kombinasjonar av pådra må brukast for å oppnå ynskte tilstandar i prosessen
Subject Chemistry, Physics
Level High School
Type Lab
Duration 60 minutes
Answers Included No
Language Norwegian Nynorsk
Keywords kjemiprosess, pådrag, prosesskontroll, utgang
Simulation(s) Concentration (HTML5)


Author(s) Rune Mathisen
Contact Email skole@bitjungle.com
School / Organization Porsgrunn videregående skole
Date submitted 12/4/17
Date updated 12/4/17