Valguse murdumine


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Valguse murdumine
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Domaći zad., Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Estonski
Ključne riječi Murdumisseadus
Simulacije Prelamanje svjetlosti (HTML5), Prelamanje svjetlosti


Autori: Siim Tõkke
Škola / Organizacija Vanalinna Hariduskolleegium
Poslato 10/23/18
Obnovljeno 10/23/18