The Doppler Effect


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov The Doppler Effect
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Sound
Simulacije ZVUČNI TALASI


Autori: Craig Reuter
Kontakt e-mail craig.reuter@cd-csd.org
Škola / Organizacija Central DeWitt High School
Poslato 3/22/17
Obnovljeno 3/22/17