Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Ondas


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Ondas
Opis Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Som
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Ondas Sonoras
Simulacije ZVUČNI TALASI


Autori: Guilherme Wendell Monção
Škola / Organizacija IFNMG
Poslato 12/9/16
Obnovljeno 12/9/16