Нова HTML5 верзија

Оваа симулација е претворена во HTML5! Наследната верзија на овој SIM веќе не е поддржана.

Однесете ме до верзијата HTML5!