Quantum Wave Interference, PhET, Worksheet, High Intensity, Problems


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Quantum Wave Interference, PhET, Worksheet, High Intensity, Problems
Opis This is a 120 min. worksheet related to interference, double slits, and how the double-slit experiment shows wave and particle behaviour of quantum objects. This worksheet included conceptual questions and simulations activities. Students will be able to observe, examine, and connect the PhET simulation to the concepts and have a better understanding of the basic principles of quantum mechanics.
Przedmiot Fizyka
Poziom Gimnazjum, Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Demonstracja, Inne, Laboratorium, Nauka zdalna, Podpowiedzi do dyskusji, Praca domowa
Czas trwania 120 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Double Slit, Electrons, Helium atoms, Interference, Measurements, Neutrons, Particle Model, Particle View, Particle-like Behaviour, Particles, Photon View, Photons, Quantum Detectors, Quantum Mechanics, Slit Separation, Slit Width, Superposition, Wave Model, Wave View, Wave-Particle Duality, Wave-like Behaviour, Waves
Symulacja(e) Kwatowa interferencja fal


Autorzy Solmaz Khodaeifaal
Szkoła / Organizacja Math Potentials Inc.
Data przesłania 21-07-07
Data zaktualizowana 21-07-07