Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti.


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti.
Opis L'attività guida gli alunni alla costruzione virtuale di circuiti, in serie o in parallelo, inserendo batterie, cavi, utilizzatori, isolanti o conduttori. Si misura l'intensità della corrente, si apre e chiude il circuito. Si osserva la variazione di intensità di corrente al variare delle batterie e/o degli utilizzatori oppure aggiungendo isolanti o conduttori. Si sperimenta un corto circuito.
Przedmiot Fizyka
Poziom Gimnazjum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium, Nauka zdalna, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język włoski
Słowa kluczowe Circuito, ampere, amperometro, conduttori, isolanti, parallelo, serie, tensione, volt, voltmetro
Symulacja(e) Obwody prądu stałego (HTML5)


Autorzy Alessandra De Conti
Szkoła / Organizacja IC Gattatico-Campegine RE Italy
Data przesłania 20-08-20
Data zaktualizowana 20-08-20