Waves Intro‌ Remote Lab ‌ Złota gwiazdka oznacza wysokiej jakości działania oparte na dociekaniach, które są zgodne z wytycznymi projektowymi PhET.


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip

NIE proś o uprawnienia edycji materiałów Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tytuł Waves Intro‌ Remote Lab ‌
Opis This lab is inquiry based lab for students working remotely. Learning Goals: Students will be able to: 1. Make waves with water, sound, and light and see how they are related. 2. Discuss wave properties using common vocabulary. 3. Explain how changing the frequency and amplitude affects the characteristics of the wave. 4. Design an experiment to measure the speed of the wave.
Przedmiot Fizyka, Nauki o Ziemi
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium, Nauka zdalna
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Amplitude, Frequency, Light, Sound, Water, Wave Speed. Wavelength
Symulacja(e) Fale - wstęp (HTML5)


Autorzy Trish Loeblein
Szkoła / Organizacja PhET
Data przesłania 20-04-16
Data zaktualizowana 20-04-21