Molarity of Solutions


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Molarity of Solutions
Opis Allows students to understand molarity and its calculations via a modeling perspective as well as a hands on perspective. The activity allows for differentiation via student selection of amount of solute and volume chosen and teacher assignment of the salt.
Przedmiot Chemia
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Demonstracja, Laboratorium, Praca domowa
Czas trwania 90 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Beers Law, absorbance, molarity
Symulacja(e) Stężenie Molowe


Autorzy Erica Peddi
Szkoła / Organizacja Campbell High School
Data przesłania 14-09-30
Data zaktualizowana 14-09-30