Radioactive Dating Game inquiry Złota gwiazdka oznacza wysokiej jakości działania oparte na dociekaniach, które są zgodne z wytycznymi projektowymi PhET.


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Radioactive Dating Game inquiry
Opis I designed this activity to follow Alpha and Beta decay activities. Learning Goals: Students will be able to: Identify isotopes that are commonly used to determine how old matter might be. Explain how radiometric dating works and why different elements are used for dating different objects.Use the percent of an isotope measured in an object to estimate its age. Identify types of nuclear reaction used for dating; include how elements change and balanced reaction.
Przedmiot Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Nauki o Ziemi
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe age, decay, estimation, half-life, inquiry, phet
Symulacja(e) Datowanie Gra


Autorzy Trish Loeblein
Szkoła / Organizacja PhET
Data przesłania 13-02-19
Data zaktualizowana 13-02-19