'Lectronic Plates


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł 'Lectronic Plates
Opis This is an exploratory activity that allows students to investigate the parameters of the uniform electric field between two parallel plates. Plate charge, area, and separation are varied. The concept of charge density is introduced. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Lectronic Plates Answer Key" to [email protected].
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe AP Physics B, Phyz, electric field
Symulacja(e) Kondensatory Lab


Autorzy Dean Baird
Szkoła / Organizacja Rio Americano High School
Data przesłania 11-01-22
Data zaktualizowana 14-10-19