Dalton's Law of Partial Pressures


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Dalton's Law of Partial Pressures
Opis The student confirms that, at constant temperature, the pressure of a mixture of gases is the sum of the pressures exerted by the individual gases in the same container.
Przedmiot Chemia
Poziom Liceum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Gas Laws, Partial Pressure, Pressure
Symulacja(e) Właściwości


Autorzy Roberto Marrero
Szkoła / Organizacja Brentwood High School, Williamson Co, TN
Data przesłania 09-09-26
Data zaktualizowana 09-09-26