Photoelectric effect


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Photoelectric effect
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, Remote Learning, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द kinetic energy, photoelectron, stopping voltage
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक Bruce Spurrell
शाळा/संस्था NLESD
दाखल दिनांक 5/6/21
आद्यवत 5/6/21