PHET INTERACTIVE SIMULATIONS COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE TERMODINÂMICA


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PHET INTERACTIVE SIMULATIONS COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE TERMODINÂMICA
वर्णन Uma apresentação de forma prática e teórica com uma abordagem simplificada de conceitos fundamentais da termodinâmica para alunos do ensino médio.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Remote Learning, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द METODOLOGIAS DE ENSINO. TERMODINÂMICA BÁSICA
सादश्य ऊर्जेचे प्रकार आणि त्यांचे रूपांतर (HTML5), वायूंची ओळख (HTML5), पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5)


लेखक Marceliano Costa
शाळा/संस्था Universidade Estadual do Ceará
दाखल दिनांक 4/25/21
आद्यवत 4/25/21