projectile motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक projectile motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द motion, projectile
सादश्य क्षेत्रफळाचे बीजगणित  (HTML5), Projectile Motion


लेखक alya qasem
शाळा/संस्था University of sharjah
दाखल दिनांक 11/30/20
आद्यवत 11/30/20