projectile motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक projectile motion
वर्णन this is a worksheet about the projectile motion for physics lab1
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द lab, motion, of, projectile, worhsheet
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Ibrahim Alswidan
शाळा/संस्था University of Sharjah
दाखल दिनांक 11/29/20
आद्यवत 11/29/20