Force and Acceleration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Force and Acceleration
वर्णन Objectives on Newton's Second Law, anf Net Forces
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार Remote Learning, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Force Forces Net Force Acceleration Newton's Second Law
सादश्य बल आणि गती, Forces and Motion: Basics


लेखक Wafa Hajooni
शाळा/संस्था Sharjah University
दाखल दिनांक 11/28/20
आद्यवत 11/28/20