forces and motion elhaam


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक forces and motion elhaam
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Remote Learning
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द force and motion (pull) (move) (push)
सादश्य बल आणि गती


लेखक elhaam AL-shahtoor
शाळा/संस्था elhaam AL-shahtoor
दाखल दिनांक 11/27/20
आद्यवत 11/27/20