Adding vectors


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Adding vectors
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द adding, analytical method, graphical method, resultant force, vectors
सादश्य सदिश राशींची बेरीज (HTML5)


लेखक Yousef Maqatef
शाळा/संस्था University Of Sharjah
दाखल दिनांक 10/12/20
आद्यवत 10/12/20