Lei de Ohm


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lei de Ohm
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Portuguese
खुणेचे शब्द 10ºano, Física, Lei de Ohm, eletricidade
सादश्य ओहमचा नियम (HTML5)


लेखक Filipa Batalha
संपर्क ईमेल filipa_batalha86@hotmail.com
शाळा/संस्था CVG
दाखल दिनांक 5/4/20
आद्यवत 5/4/20