Concentració


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Concentració
वर्णन Solubilitat de diferents sals. Efectes sobre la concentració de la dilució i de l'evaporació.
विषय रसायनशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द concentració, dilució, evaporació, solubilitat
सादश्य कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5)


लेखक Jordi Plana
संपर्क ईमेल jplana12@gmail.com
शाळा/संस्था Institut Narcís Oller
दाखल दिनांक 12/30/18
आद्यवत 1/3/19