Camp elèctric


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Camp elèctric
वर्णन Activitat sobre el Camp Elèctric per 2n de batxillerat de Física
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Catalan
खुणेचे शब्द Coulomb, càrrega, elèctric, potencial
सादश्य भार आणि क्षेत्र (HTML5)


लेखक Jordi Plana
शाळा/संस्था Institut Narcís Oller
दाखल दिनांक 12/30/18
आद्यवत 12/30/18