Series & Parallel Circuits PhET Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Series & Parallel Circuits PhET Lab
वर्णन This is an introduction to PhET and the properties of series and parallel circuits.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Kirchhoff, current, discovery, parallel, potential, potential difference, series, voltage
सादश्य विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC  (HTML5), DC प्रवाह्ची आभासी प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Michael Aitken
शाळा/संस्था A.N. Myer Secondary School
दाखल दिनांक 12/14/18
आद्यवत 1/2/19