Matematičko njihalo


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Matematičko njihalo
वर्णन Učenici istražuju kako se mijenja period matematičkog (jednostavnog) njihala u ovisnosti o masi tijela, duljini niti i akceleraciji slobodnog pada. Dobivene podatke unose u tablicu i analiziraju.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Croatian
खुणेचे शब्द matematičko njihalo, period
सादश्य लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Anica Antolek Hrgar
शाळा/संस्था Tehnička škola Čakovec
दाखल दिनांक 12/2/18
आद्यवत 12/2/18