Elektritakistus


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Elektritakistus
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Estonian
खुणेचे शब्द Jadaühendus, kogu takistus., rööpühendus
सादश्य DC प्रवाह्ची आभासी प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Siim Tõkke
शाळा/संस्था Vanalinna Hariduskolleegium
दाखल दिनांक 10/23/18
आद्यवत 10/23/18