Pressão Hidrostática no "Under Pressure (HTML5)"


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Pressão Hidrostática no "Under Pressure (HTML5)"
वर्णन
विषय इतर, गणित, भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द densidade, gravidade, pressão hidrostática, volume
सादश्य दाबाखाली (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 9/26/18
आद्यवत 9/26/18