Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)"


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)"
वर्णन Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)"
विषय गणित, भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द lançamento, projéteis, trigonometria, vácuo
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 8/26/18
आद्यवत 8/26/18