Energy waves digital lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy waves digital lab
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Energy
सादश्य दोरी वरील लाट (HTML5)


लेखक Martin Hofkamp
शाळा/संस्था Goshen Middle School
दाखल दिनांक 9/28/17
आद्यवत 9/28/17