energi Potensial Pegas


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक energi Potensial Pegas
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द EP
सादश्य हुक चा नियम (HTML5)


लेखक Putut Hartono
संपर्क ईमेल pututh574@gmail.com
शाळा/संस्था SMP Negeri 36 Purworejo
दाखल दिनांक 4/27/16
आद्यवत 4/27/16