Simple Harmonic Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Simple Harmonic Motion
वर्णन
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Simple Harmonic Motion
सादश्य Masses & Springs


लेखक Eric Aurand
शाळा/संस्था Arizona State University
दाखल दिनांक 4/7/15
आद्यवत 4/7/15