Completing a circuit


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Completing a circuit
वर्णन completing a circuit inquiry based investigation
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर प्राथमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द circuit, conductor, electricity introduction, insulator
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Annie Cai
शाळा/संस्था Hunter
दाखल दिनांक 3/16/15
आद्यवत 3/16/15