Leerlingformulier Reactievergelijking kloppend maken


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Leerlingformulier Reactievergelijking kloppend maken
वर्णन Nederlandse handleiding gebaseerd op de Engelse Manual "Balancing chemical equations PhET" van Stephanie Davis
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द handleiding, kloppend, leerlingformulier, reactievergelijking
सादश्य रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे


लेखक Nikè Bon
संपर्क ईमेल n.bon@vu.nl
शाळा/संस्था VU Amsterdam
दाखल दिनांक 11/10/14
आद्यवत 11/10/14