Energy Skate Park-NGSS aligned A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy Skate Park-NGSS aligned
वर्णन NGSS aligned lesson.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Energy, KE, PE
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5), एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)


लेखक Sarah Borenstein
शाळा/संस्था Campus Middle School
दाखल दिनांक 8/24/14
आद्यवत 5/27/15