Radioactive Dating Game


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Radioactive Dating Game
वर्णन An activity designed for 9th-grade Earth Science students
विषय भू विज्ञान
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द earth science, fossils, radioactivity
सादश्य Radioactive Dating Game


लेखक Kevin Fairchild
शाळा/संस्था La Costa Canyon High School
दाखल दिनांक 2/25/12
आद्यवत 2/25/12