Energy Skate Park Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy Skate Park Basics
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द energy, kinetic energy, middle school, potential energy
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)


लेखक Noah Podolefsky
शाळा/संस्था PhET
दाखल दिनांक 2/21/12
आद्यवत 2/21/12