Constant Acceleration Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Constant Acceleration Motion
वर्णन
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Acceleration, excel, graphs, time law
सादश्य The Moving Man


लेखक Paolo Bonifacio
शाळा/संस्था American School of Milan
दाखल दिनांक 10/30/11
आद्यवत 10/30/11