Standing Waves Exploration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Standing Waves Exploration
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Interference, Standing Waves, Waves
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक N Whipple
शाळा/संस्था West High School
दाखल दिनांक 8/31/11
आद्यवत 8/31/11